O firmie

Nasze Biuro powstało w kwietniu 2005 roku. Od tego czasu prowadzimy kompleksową obsługę księgową wielu firm obejmującą przede wszystkim książki przychodów i rozchodów , księgi handlowe, sprawy pracowniczo-kadrowe oraz doradztwo gospodarcze. Naszymi klientami są zarówno firmy prowadzące działalność handlową , usługową jak i produkcyjną. Pracownicy Biura starają się rzetelnie rozwiązywać problemy księgowe, finansowe i podatkowe naszych Klientów. O kwalifikacjach personelu świadczą posiadane świadectwa kwalifikacyjne , uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg handlowych nadane przez Ministra Finansów. Uczestnictwo w licznych szkoleniach i studiowanie literatury fachowej zapewniają rozwój zawodowy.

Jednocześnie chcielibyśmy podkreślić iż, Nasze Biuro tworzy młody zespół ludzi, którzy aby osiągnąć powyższe uprawnienia, łączyło od samego początku pracę zawodową u specjalistów z tej dziedziny z nauką na studiach Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Nawiązanie współpracy z Naszym Biurem pozwala ograniczyć do minimum Państwa kontakty z Urzędem Skarbowym i ZUS. Biuro bierze pełną odpowiedzialność za wykonaną usługę, jest ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej w wysokości 10 000 EURO w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń S.A. Księgowość prowadzimy komputerowo w oparciu o programy zgodne z zaleceniami Ministra Finansów dostosowane do potrzeb klientów. W celu udogodnienia kontaktu Państwa z naszym Biurem, istnieje możliwość odbioru dokumentów u Państwa w firmie.

Oferta

Przedmiotem działania biura rachunkowego jest:

1. Obsługa ksiąg handlowych:

 • prowadzenie wymaganych przepisami ewidencji księgowych;
 • sporządzanie sprawozdań i deklaracji,
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • wykonywanie analiz finansowo-ekonomicznych,
 • obsługa spraw kadrowo-płacowych.

2. Obsługa książki przychodów i rozchodów:

 • prowadzenie ewidencji i rejestrów,
 • ewidencja przebiegu pojazdów,
 • sporządzanie deklaracji VAT,
 • deklaracje rozliczeniowe z ZUS prowadzących działalność gospodarczą,
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i ZUS,
 • obsługa pracowników, rozliczanie właścicieli, przelewów

3. Prowadzenie spraw kadrowo-pracowniczych:

 • sporządzenie list płac,
 • sporządzenie deklaracji PIT,ZUS,
 • prowadzenie akt osobowych, kart wynagrodzeń , kart zasiłkowych, i dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy ,
 • ustalanie zaliczek na podatek dochodowy od pracowników i składek ZUS - sporządzenie rocznych rozliczeń pracowników,
 • sporządzanie rachunków umów zlecenia, dzieło.
 • przekazywanie dokumentów do ZUS drogą elektroniczną,
 • sporządzanie bankowych poleceń przelewów zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenia społeczne,
 • ustalanie praw do wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy.

Cennik

Każdy klient jest traktowany przez nas indywidualnie, co jest wyrazem misji naszej firmy. Ceny naszych usług zależą od wielu czynników m.in.:

 • rodzaju ewidencji księgowej,
 • rodzaju działalności firmy,
 • ilości dokumentów,
 • wielkości zatrudnienia.

Ponadto nasza firma oferuje różne promocje:

 • osoby rozpoczynające działalność mogą liczyć na pomoc w rejestracji i wyborze właściwej formy opodatkowania w ramach ustalonej ceny;
 • nasi Klienci polecający nas swoim znajomym mogą liczyć na zniżki za dany okres

Kontakt

Mapa dojazdu